Δείτε Περιστατικά

πραγματικά περιστατικά του ιατρείου μας σε παράθεση πριν την θεραπεία και μετά.